Shows

 

Jan 31 – Feb 4 – Yuk Yuks – Toronto, CA

Feb 15 – 17 – Comedy Works – Montreal, CA

Mar 1 – 4 – Yuk Yuks – Ottawa, CA

Mar 23-24 – Yuk Yuks – Hamilton, CA

Mar 29 – 31 Yuk Yuks – Niagara Falls, CA

April 6-7 – Yuk Yuks – Calgary, CA

April 13-14 – Yuk Yuks – Edmonton, CA

April 20-21 – Yuk Yuks – Vancouver, CA